Sema Kılıç


Adana doğumlu olan Sema KILIÇ, İlköğretim ve Lise eğitimini Adana’da tamamlamıştır. İşletme (İngilizce),  Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) Bölümlerinden mezun olduktan sonra bu alanlarda yönetici olarak görev almıştır. Bu alanlara yönelik birçok eğitim ve seminerler de vermiştir. Psikolojiye olan ilgisi sebebiyle Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimine devam etmiş ve yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimine başlamış olup, halen devam etmektedir.

Çeşitli Devlet, Özel Kurum ve Kuruluşlarda Yönetici ve Psikolog olarak görev alan Sema KILIÇ, PSK KLİNİK’İN Kurucusu ve sahibidir. Klinik’te Aile danışmanı, Çift ve Evlilik Terapisti, Cinsel Terapist,Yetişkin Terapisti ve Kurumlara sağladığı Danışmanlık Hizmetlerini sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler;

 • EMDR Terapisi Eğitimi (Uzm.Psk.Emre KONUK)
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi (Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
 • Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi (CİSED)
 • Cinsel Terapi Eğitimi (CİSED)
 • Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (Prof.Dr.Vamık D.VOLKAN)
 • Bilişsel, Davranışsal Terapi Eğitimi (Prof.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR)
 • Bilişsel Davranışsal Terapi Süpervizyon Eğitimi (Prof.Dr.Hakan TÜRKÇAPAR)
 • Bilişsel Davranışsal Terapi Eğitimi (Bilgelik Enstitüsü)
 • Şema Terapi Eğitimi (Dr.Alp KARAOSMANOĞLU)
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar Eğitimi (Yrd.Doç.Dr.Nevin DÖLEK)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Yrd.Doç.Dr.Nevin DÖLEK)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Süpervizyon Eğitimi (Yrd.Doç.Dr.Nevin DÖLEK)
 • Kriz, Travma ve Yas Psikoterapi Eğitimi (Yrd.Doç.Dr.Nevin DÖLEK)
 • Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikopatoloji Eğitimi (APA Onaylı ) (The Albert Ellis INSTITUTE)
 • Madde Bağımlılığı Eğitimi (NAADAC (The National Association of Alcholism and Drug Abuse Counselors)
 • Oyun Terapisi Eğitimi (Kariyer Akademi)
 • Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi
 • Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi
 • MMPI Uygulayıcı Eğitimi (Kişilik Testi)
 • Wisc-r Zeka Testi Eğitimi
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi
 • Endüstri ve Örgütlerde Kullanılan Testler Eğitimi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapi (Reyhana Seedat)
 • Gelişimsel Oyun Terapisi (Reyhana Seedat)
 • Filial Terapi (Reyhana Seedat)
 • Kukla ve Öykülerle Terapi (Reyhana Seedat)
 • Kum Tepsisi Terapisi (Reyhana Seedat)
 • Gottman Çift Terapisi
 • ECCT İlişki Terapisi (Reyhana Seedat)
 • Kalp Merkezli Hipnoterapi (Reyhana Seedat)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. Emel Stroup)
 • International Society of Schema Therapy Enstitüsüne Bağlı Şema Terapi Eğitimi (Dr.H.Alp Karaosmanoğlu)