Kurumsal Danışmanlık

Bir kurumun sistemin uyumlu bir şekilde çalışması, o kurumun verimliliğini ve üretkenliğinin göstergesidir. Her kurum pek çok alt sistemden oluşmaktadır ve her alt sistemin kendine özel yapısı ve işlevi vardır.

Kurumsal danışmanlık hizmetiyle;

 • Çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmak,
 • Çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemek,
 • Çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmek,
 • Etkili İletişim Becerileri (Beden dili, etkili konuşma, iletişim hataları…)
 • Atılganlık ve Özgüven Geliştirme
 • Problem Çözme Becerileri
 • Ekip Kurma ve Liderlik
 • Öfke ve Öfke Kontrolü
 • Özgüven ve Atılganlık
 • Performans Değerlendirme,
 • Stres ve Stres Yönetimi
 • Dikkat, Konsantrasyon ve Motivasyon
 • İş hayatında ve yaşamda Duygusal Zekâ
 • Zaman Yönetimi
 • Kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir.

Bu çalışmalar;

 • Psiko-drama,
 • Grup Oyunları,
 • Kısa Filmler,
 • Kolaj Çalışması,
 • Sanat Terapisi,
 • Doğru Nefes Alma,
 • Dikkat ve Konsantrasyon,
 • Gevşeme Teknikleri,
 • Hikayeler,
 • Yaşantı Paylaşımları gibi teknikler kullanarak yapılmaktadır.

Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

Uzman kadromuzca yapılan araştırma/analiz, hedef belirleme, uygulama adımlarıyla kurumunuzun ihtiyaç duyduğu denge sağlanır.