Bağımlılık Terapisi

Bağımlılık, bağlılıkların tutkuya dönüşmüş halidir. Bütün maddeler bağımlılık yapar, alkol, sigara, uyuşturucu vb. Bunların ortak özelliği keyif verici özellikte olup acıyı, stresi azalttığı unutturduğu düşüncesine inanmasıdır.

İnsanlar hoşlandıkları bir şeyi zararlı bile olsa tekrar tekrar yapmak ister fakat bu durum kontrolün dışına çıkmış ve artık bağımlılık söz konusudur. Kişi bağımlılığı asla kabul etmez. Merak, arkadaş çevresi baskısı, kişinin ruhsal çöküntüleri vb etkiler ile bir kereden bir şey olmaz fikri ile başlamada etkendir.

Bağımlı bir insanda fiziksel, ruhsal ve sosyal çevrede değişimler görülür. Bağımlı oldukları maddeye bağlı olarak bireyler farklı bedensel değişimler yaşar. Ruhsal değişimler yaşayan bağımlı kişiler sosyal çevrelerinde de ilişki kopuklukları geç algılama, ani öfkelenme gibi farklılıklar yaşar.

Bağımlılık tedavisi çeşitli aşamalardan oluşan uzun süreli bir tedavidir. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımlılık tedavisi düzeni belirlenir. Yeteri kadar süre bağımlılık tedavisine devam etmek, bağımlılık tedavisinin etkili olması için kritik bir öneme sahiptir. Bağımlılık tedavisinde motivasyonu artıran çevresel etmenler de önemlidir. Aile, okul, iş çevresi ya da yasal zorunluluklar bağımlılık tedavisine başvuru ve tedavide kalma üzerinde etkili olabilmektedir. Kişinin bağımlılık tedavisini kabullenmesini sağlayabilmektedir.

Tedavi ve uzman desteği eşliğinde en ağır bağımlılıklarda çözüme ulaşabilir.