Cinsel Terapi

İnsanların üzerinde konuşmaktan sıkıntı duyduğu utandığı en mahrem konulardan biri cinselliktir. Özellikle de bu konu hakkında sorun yaşanıyorsa konuşmak daha zordur. Peki, cinsel terapiye kimler başvurmalıdır? Cinsel terapi, cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireylerin başvurması gereken bir tedavi yöntemidir. Cinsel terapi, yaşanan çeşitli cinsel sorunlarda kişilerin tek olarak ya da eşle birlikte katılabildikleri, cinsel duygular, hisler, yaşam ve sorunlar gibi konuların ele alındığı bir terapi yöntemidir. Cinsel yaşamından tatmin olmama ve bunun sürekli olması haline cinsel işlev bozukluğu denir. Cinsel terapi, cinsel sorunlar üzerinde eğitim almış psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanır.

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsel terapide hepsi bir bütün olarak ele alınır.Bireyin içinde bulunduğu kültürde, cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Cinsel terapi esnasında, cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışındaki fiziksel ve psikolojik sebepler araştırılır. Bu süreçte cinsel sorun yaşayan kişinin yaşamındaki önemli olaylar, aile ve evlilik hayatındaki ve gelişimindeki önemli noktalar terapistle birlikte değerlendirilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir ve sorunun tedavisinde etkili olacak psikoterapiler seçilir.

Çeşitli terapi yöntemleri ve tekniklerin yardımıyla bireyler bu sorunlarını aşıp, bilinçli yaklaşımları sayesinde yaşam boyu sürecek sağlıklı bir cinsel hayatın temelini atmış olurlar.

Cinsel Terapide Karşılaşılan Sorunlar

  • Vajinismus,
  • Cinsel İşlev Bozuklukları,
  • Eşler Arası Cinsel Uyum Bozuklukları,
  • Cinsel İstek Bozuklukları,
  • Anorgazmi (Orgazm Olamama),
  • Cinsel Tiksinti Bozukluğu,
  • Cinsel Uyarılma Bozuklukları,
  • Cinsel Ağrı Bozuklukları,
  • Erektil Disfonksiyon
  • Erken Boşalma.

Cinsel Terapide Başarı Oranı 

Cinsel terapide başarı oranı yüksektir. Kadın cinsel işlev bozukluklarında en sık görülen vajinismus tedavi açısından danışanları memnun eden sorunlardan biridir. Cinsel terapiye en iyi ve en kısa sürede yanıt veren cinsel bozukluklardan biridir diyebiliriz. Diğer cinsel işlev bozukluklarındaAnorgazmi, Erektil Disfonksiyon, Erken Boşalma vb. rahatsızlıklarda olumlu gelişmeler olduğu gözlemlenmektedir. Cinsel terapi sürecinin tamamlanması şiddetle önerilir, yarım bırakılan tedavilerde cinsel sorunların nüksettiği görülebiliyor.